Par uzņēmumu

Ja esat saņēmis vēstuli vai telefona zvanu no Intrum, iespējams, ka jums ir neapmaksāti rēķini. Tam var būt vairāki iemesli. Iespējams, ka jums nav naudas, kas jāmaksā tieši tagad, iespējams, ka esat nokavējis rēķinu vai vienkārši aizmirsāt. Tas notiek. Tomēr taja pat laikā jūs piekritāt samaksāt par produktu vai pakalpojumu un tagad pārdevējs ir noslēdzis līgumu ar Intrum, lai palīdzētu jums izpildīt šīs saistības.

Mums ir plašs partneru tīkls, tādējādi mēs varam palīdzēt gan lieliem, gan arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām visā pasaulē. Balstoties uz patērētāju viedokli, mēs saprotam cilvēkus, dažādas perspektīvas un situācijas, un vienmēr pret citiem izturamies ar godbijību un cieņu. Tas pats attiecas uz mūsu klientiem un viņu pircējiem, kā arī uz mūsu kolēģiem.

Intrum paver ceļu stabilai ekonomikai, privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Varam apgalvot, ka savlaicīga samaksa uzņēmumiem un organizācijām ir priekšnoteikums to turpmākai izaugsmei un attīstībai. Tajā pašā laikā individuālajā līmenī stabila ekonomika ir pamats augstai dzīves kvalitātei, radot iespējas cilvēkiem sasniegt savus sapņus un mērķus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Intrum rada darbavietas un nodrošina izaugsmi.