Man ir neapmaksāts rēķins

Es vēlētos samaksāt

Veiciet maksājumu, kā mērķi norādiet esošo lietas numuru (16 cipari), kas ir norādīts Jūsu maksājuma atgādinājumā.
Neapmaksāts rēķins?

Apmaksāt tagad

Lūdzam veikt maksājumu, norādot maksājuma atgādinājumā minētos rekvizītus. Kā maksājuma mērķi norādiet Jūsu esošo lietas numuru. Ja nevarat atrast lietas numuru, lūdzu sazinieties ar mums. 


Neapmaksāts rēķins?

Pašapkalpošanās vietne

Intrum piedāvā pašapkalpošanās interneta vietni, kur ir iespējams noskaidrot visu nepieciešamo informāciju par savām saistībām. Šajā vietnē Jūs varēsiet:

- Iegūt pārskatu par savām saistībām;

- Sastādīt apmaksas grafiku;

- Norādīt jaunu kontaktinformāciju vai veikt izmaiņas esošajā informācijā;

- Noskaidrot lietas statusu.

Lai pieslēgtos portālam, ir nepieciešams Jūsu lietas numurs un personas kods. Lūdzam ņemt vērā, ka portālā redzēsiet tikai attiecīgās lietas informāciju, ja Jums ir vairāki neapmaksāti rēķini, katras lietas numuru ir jāievada atsevisķi.