Ir jautājums par manām saistībām

Esmu jau samaksājis

Jau apmaksāju

Kā man informēt Jūs?

Pārbaudiet maksājuma statusu izmantojot mūsu interneta vietni, kur ir iespējams noskaidrot visu nepieciešamo informāciju par savām saistībām. Lai pieslēgties portālam ir nepieciešams Jūsu lietas numurs un personas kods. Lūdzam ņemt vērā, ka portālā redzesiet tikai attiecīgas lietas informāciju, ja jums ir vairāki neapmaksāti rēķini, katras lietas numuru ir jāievada atsevisķi.


Ja esat veicis maksājumu sākotnējam kreditoram, jums būs jāiesniedz maksājuma uzdevums. Šajā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums.


Lūdzam ņemt vērā, ka ir jāuzņemās saistību atgūšanas processa izmaksas, ja maksājums ir veikts pēc noteiktā termiņa un tiek uzsākts atgūšanas process.

Sazinieties ar mums