Ko man darīt?

Ar mani sazinājās tiesu izpildītājs

Ar mani sazinājās tiesu izpildītājs, ko man darīt

Kādi man ir varianti?

Lūdzu sazinieties ar mums.