Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Noteikumi

Šajā tīmekļa vietnē un visu saistīto Intrum uzņēmumu tīmekļa vietnēs sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem attiecībā uz Intrum, tā meitasuzņēmumiem un partneriem, kā arī to piedāvātajiem pakalpojumiem. Tā nav uzskatāma par piedāvājumu pārdot vērtspapīrus un to nedrīkst izmantot nekādu investīciju lēmumu pieņemšanai.

Šajā tīmekļa vietnē informācija ir sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkāda veida garantijām un nosacījumiem, tieši vai netieši izteiktiem, tostarp, bet ne tikai, jebkādas netiešas piemērotības pārdošanai vai noteiktam nolūkam vai tiesību nepārkāpšanas garantijas vai nosacījumiem. Ar šo tiek izslēgtas jebkādas netiešas garantijas vai nosacījumi.

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs piekrītat, ka Intrum neatbild ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas ir radušies šajā tīmekļa vietnē vai jebkādās citās ar hipersaiti pievienotās vietnēs esošās informācijas vai materiāla izmantošanas rezultātā, tostarp, bet ne tikai, ne par kādu peļņas zaudējumu, uzņēmējdarbības pārtraukumu, programmu zaudējumu vai līdzīgi, pat ja mēs esam saņēmuši tiešu paziņojumu par šāda kaitējuma iespējamību.

Intrum nekontrolē citas šajā tīmekļa vietnē norādītās vai tai piesaistītās vietnes. Līdz ar to Intrum nevar sniegt nekādas garantijas par šo vietņu saturu; fakts, ka Intrum ir sniedzis jums šo vietņu sarakstu, nevar tikt uzskatīts par Intrum apstiprinājumu jebkurai no šīm vietnēm. Šīs saites Intrum sniedz jūsu ērtībai.

Šīs vietnes materiāla lejupielāde vai drukāšana ir atļauta nolūkā to apskatīt, lasīt un saglabāt kā atsauces materiālu. Jebkāda cita veida šīs vietnes materiāla pavairošana, izplatīšana vai pārveide, elektroniski vai drukātā formā, bez Intrum skaidri izteiktas iepriekšējas rakstveida atļaujas ir stingri aizliegta.

Jebkādas internetā pieejamas programmatūras lietošanai ir raksturīgi riski, un Intrum iesaka jums pārliecināties, ka pilnībā apzināties šos riskus, pirms atgūstat jebkādu programmatūru internetā.

Iepriekš aprakstītās atrunas un ierobežojumi ir piemērojami tikai tiesību aktos paredzētajā apmērā.

Autortiesības © 2001–2013 Intrum Justitia AB. Visas tiesības aizsargātas. Autortiesības uz šīs tīmekļa vietnes materiālu pieder Intrum Justitia AB, tās meitasuzņēmumiem un licences devējiem.

Noteikti paziņojumos presei iekļauti paziņojumi ir prognozes. Paziņojumi, kas nav vēsturiski fakti, ir uzskatāmi par prognozēm. Turklāt noteikti vārdi, piemēram, “paredz”, “sagaida”, “uzskata”, “plāno”, “vadlīnijas” un līdzīgi izteikumi, identificē prognožu paziņojumus. Jebkādas šādas prognozes ir balstītas Intrum Justitia pamatotās prognozēs to izteikšanas laikā. Tomēr prognozes negarantē to izpildi nākotnē, jo iekļauj riskus, neskaidrības un pieņēmumus, kas var izrādīties nepareizi vai kuru rezultātā Intrum Justitia faktiskie rezultāti un pieredze var būtiski atšķirties no plānotajiem rezultātiem vai citām šādās prognozēs iekļautām cerībām.

Intrum Justitia veiktspēju var ietekmēt, cita starpā, šādi riski, neskaidrības un pieņēmumi: iespēja, ka ekonomiskie vai citi apstākļi var izraisīt Intrum Justitia produktu un pakalpojumu pieprasījuma krituma visā pasaulē. Intrum Justitia spēja veiksmīgi īstenot savu izaugsmes plānu, tostarp spēja sasniegt savus finanšu elastīguma mērķus ar Intrum Justitia paredzētajiem noteikumiem; izmaiņas satura pārvaldības sistēmu (CMS) nozarē un tirgos, tostarp izmaiņas klientu/pakalpojumu izvēļu sistēmā; cenu samazinājums un/vai tirgus daļas zaudēšana konkurences spiediena rezultātā; riski saistībā ar ieguldījumiem un darbībām ārvalstīs, tostarp ārvalstu ekonomiskie apstākļi, valūtas kursu svārstības, normatīvā vide un kultūras faktori; Intrum Justitia spēja veiksmīgi integrēt gan nesen, gan nākotnē pārņemtos uzņēmumus, alianses un ieguldījumus; Intrum Justitia spēja aizsargāt savu patentēto informāciju un tehnoloģijas; iespējamo galveno uzņēmuma aktīvu zaudējumi, tostarp datu centra jaudas, vai telekomunikāciju savienojumu vai strāvas padeves avotu darbības pārtraukumu; izmaiņas tiesiskajā, grāmatvedības, normatīvajā un komerciālajā vidē, kas ietekmē Intrum Justitia spēju vākt, pārvaldīt, apkopot un izmantot datus; Intrum Justitia spēja piesaistīt un saglabāt svarīgākos darbiniekus; un konvertēšanas uz eiro radītā konkurence, ietekme uz Intrum Justitia cenu un tirgvedības stratēģijām.

Intrum Justitia nav pienākuma atjaunināt šādas prognozes nākotnes notikumu vai apstākļu atspoguļošanai.

Sīkdatnes. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs varam nosūtīt “sīkdatnes” uz jūsu datoru. Sīkdatne ir neliela teksta datne vai datu daļa, ko jūsu apmeklētā tīmekļa vietne var izvietot vai saglabāt jūsu datorā. Sīkdatnes pašas par sevi nesatur personīgi identificējamu informāciju. Tomēr, ja jūs mums sniedzat šādu personīgi identificējamu informāciju (piemēram, reģistrējoties ar internetu saistītam pakalpojumam vai ar mūsu izsniegtu paroli), šāda informācija var tikt piesaistīta sīkdatnē uzglabātajiem datiem. Ir divu veidu sīkdatnes. Viena veida sīkdatnes saglabā datnes jūsu datorā ilgāku laiku un šīs sīkdatnes var saglabāties jūsu datorā pēc tā izslēgšanas. Šāda sīkdatne var, piemēram, tikt izmantota, lai atcerētos apmeklētāju iestatījumus pēdējā šīs vietnes apmeklējuma laikā. Otru sīkdatņu veidu dēvē par seansa sīkdatnēm. Apmeklējot tīmekļa vietni, seansa sīkdatnes tiek īslaicīgi saglabātas datora atmiņā. Seansa sīkdatnes netiek saglabātas datorā ilglaicīgi, jo tās pazūd, tiklīdz aizverat pārlūkprogrammu. Intrum Justitia tīmekļa vietnē netiek izmantotas seansa sīkdatnes.

Kā izvairīties no sīkdatnēm? Lielāko daļu interneta pārlūkprogrammu ir iespējams iestatīt, lai sīkdatnes bloķētu, dzēstu tās no sava datora cietā diska vai saņemtu ziņojumus, ka tīmekļa lapa satur sīkdatnes, pirms to saglabāšanas. Lūdzu, skatiet norādījumus savā pārlūkprogrammā vai palīdzības ekrānā, lai iegūtu vairāk informācijas par šīm iespējām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas mūsu tīmekļa vietnes, neizmantojot sīkdatnes, var nedarboties pareizi.

Personiski identificējama informācija. Mēs nesaņemsim jūsu personiski identificējamu informāciju bez jūsu zināšanas un atļaujas, kā arī mēs nepārdosim un neiznomāsim šādus datus. Mēs varam pieprasīt jūsu personīgi identificējamu informāciju, lai nodrošinātu jums konkrētu produktu, pakalpojumu vai informāciju vai arī lai apstrādātu darījumu. Šāda informācija var būt, piemēram, jūsu vārds, uzruna, piegādes adrese, norēķinu adrese, e-pasta adrese, tālruņa un/vai faksa numurs. Personiski identificējama informācija tiek vākta tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu produktu, pakalpojumu vai informāciju, apstrādātu darījumu, vai ja jūs to iesniedzat mums citiem nolūkiem, piemēram, piesakoties darbā.