Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Datu drošības pārkāpums

Intrum ir pienākums nodrošināt atbilstošu un samērīgu apstrādājamo personas datu drošību un ziņot uzraugošajai iestādei par pārkāpumiem, kas visticamāk var radīt riskus fizisko personu tiesībām un brīvībai.

Intrum ir pienākums nodrošināt atbilstošu un samērīgu apstrādājamo personas datu drošību un ziņot uzraugošajai iestādei par pārkāpumiem, kas visticamāk var radīt riskus fizisko personu tiesībām un brīvībai. Ja personas datu drošības pārkāpums visticamāk var radīt augstu risku fizisko personu tiesībām un brīvībai, mums bez nepamatotas kavēšanās ir jāziņo arī iesaistītajam datu subjektam. Lai jūs varētu palīdzēt mums darboties atbilstoši šiem svarīgajiem pienākumiem, mēs iedrošinām jūs informēt mūs par jebkādiem jums zināmajiem datu drošības pārkāpumiem, izmantojot šo anketa.

Datu drošības pārkāpums

Full address
– mēģiniet izstāstīt pēc iespējas vairāk
kas tika veikti vai tiks veikti, lai mazinātu un minimizētu pārkāpumu