Informācija debitoriem! 

Saistībā ar sabiedrības veselības apsvērumiem, šobrīd uz laiku esam pārtraukuši klientu pieņemšanu klātienē, taču Jūs joprojām varat ar mums sazināties, rakstot uz e-pastu LV@intrum.com vai zvanot pa tālruni +371 6781 4610.

Ar cieņu,

Intrum Latvia

Par uzņēmumu

Ja esat saņēmis vēstuli vai telefona zvanu no Intrum, iespējams, ka jums ir neapmaksāti rēķini. Tam var būt vairāki iemesli. Iespējams, ka jums nav naudas, lai samaksu veiktu tieši šobrīd, esat nokavējis rēķina samaksu vai vienkārši par to piemirsis. Tā mēdz notikt. Tomēr savulaik jūs piekritāt samaksāt par produktu vai pakalpojumu, un tagad pārdevējs ir noslēdzis līgumu ar Intrum, lai palīdzētu jums izpildīt šīs saistības.

Mums ir plašs partneru tīkls, tādējādi mēs varam palīdzēt gan lieliem, gan maziem un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām visā pasaulē. Mēs saprotam cilvēkus, ņemam vērā dažādus viedokļus, perspektīvas un situācijas, un vienmēr pret citiem izturamies ar godbijību un cieņu. Tas attiecas uz uzņēmumiem un viņu klientiem, kā arī uz mūsu kolēģiem.

Intrum paver ceļu uz stabilu ekonomiku privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Varam apgalvot, ka savlaicīga samaksa uzņēmumiem un organizācijām ir priekšnoteikums turpmākai izaugsmei un attīstībai. Tajā pašā laikā individuālajā līmenī stabila ekonomika ir pamats augstai dzīves kvalitātei, radot iespējas cilvēkiem sasniegt savus sapņus un mērķus. Piedāvājot savus pakalpojumus, Intrum rada darbavietas un nodrošina izaugsmi.