Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Mūsu vērtības

Mūsu biznesa pamatā ir cilvēki un kopīgu vērtību radīšana uzņēmumiem un sabiedrībai. Mūsu virzītājspēks ir ceļš uz stabilu ekonomiku.

Intrum sniedz labumu privātpersonām, uzņēmumiem, akcionāriem un sabiedrībai kopumā. Mūsu mērķis ir virzīties uz stabilu ekonomiku, un to vada četras mūsu vērtības, kas nosaka, kas mēs esam un kā rīkojamies mūsu ikdienas darbā.

Empathy

Mūsu biznesa pamatā ir cilvēki un kopīgu vērtību radīšana uzņēmumiem un sabiedrībai. Katra situācija ar savu sociālo un ekonomisko realitāti ir unikāla. Mēs cenšamies izprast dažādus cilvēkus un perspektīvas, vienmēr ar cieņu un godbijību izturamies pret saviem partneriem un viņu klientiem, kā arī kolēģiem. Šī izpratne ļauj mums sasniegt augstāka līmeņa vērtības, atrast dziļāku jēgu darbā, ko darām, un, visbeidzot, sasniegt mūsu kopīgo misiju.

 • Mēs aktīvi klausāmies un cenšamies izprast.
 • Mēs esam progresīvi domājoši un elastīgi.
 • Mēs esam pacietīgi un piedāvājam atbalstu.

Ethics

Mēs ejam tālāk par atbilstību ētikas principiem. Mēs esam pozitīvas atdarināšanas paraugs savā nozarē, un tā ir gan iespēja, gan pienākums noteikt jaunus standartus un mainīt to, kā cilvēki uztver kredītu pārvaldību. Tas nozīmē kļūt par dzinējspēku taisnīgai attieksmei pret visiem klientiem un sadarboties ar klientiem un partneriem, kas atbalsta mūsu vērtības. Lai to panāktu, mums ir jāievēro augstākie taisnīgas un godīgas prakses standarti visā, ko darām.

 • Sabiedrība un ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir mūsu prioritāšu augšā.
 • Mēs uzņemamies atbildību par savu rīcību.
 • Mēs rīkojamies pareizi – dzīvojam saskaņā ar savām vērtībām un rīcības kodeksu.

Dedication

Mūsu stiprās puses ir entuziasms un visu darbinieku iesaistīšana. Ar ikdienas apņemšanos šodien kļūt nedaudz labākiem, nekā bijām vakar, mēs viens otrā izceļam labāko. Mēs augam kā personības un kā komanda, veidojot mūsu uzņēmuma nākotni, kā arī rūpējoties par mūsu partneru un viņu klientu nozīmīgākajām vērtībām. Mūsu pasaulē izmaiņas notiek pastāvīgi, bet mēs turpinām virzīties uz priekšu.

 • Mēs dalāmies zināšanās un labākajā pieredzē, šķērsojot iekšējās robežas.
 • Mēs esam apņēmīgi un ar atbildību izturamies pret savu izaugsmi.
 • Mēs dodamies tālāk par nosprausto mērķi un nekad nepadodamies.

Solutions

Dienas beigās vissvarīgākais ir tas, ko mums ir izdevies paveikt mūsu partneru un viņu klientu labā. Mūsu spēja izstrādāt labākos risinājumus un radīt patiesi abpusēji izdevīgus scenārijus ir tas, kas mūs tirgū padara atšķirīgus. Ar inovatīvu domāšanu un rīcību mēs pārsniedzam uz mums liktās cerības un uzņemamies savas nozares ideju līdera lomu.

 • Mēs koncentrējamies uz rezultātiem, nevis problēmām.
 • Mēs sadarbojamies, lai klientiem un partneriem piedāvātu inovatīvus risinājumus.