Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Ētiska parādu atgūšana krīzes situācijā

L.cien. debitor,

Šis ir izaicinājumu pilns laiks, ko neviens no mums līdz šim nav piedzīvojis.

Saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu, pasaule ap mums mainās no dienas uz dienu, un arī Intrum pastāvīgi monitorē situāciju, lai censtos atrast risinājumu šajos nenoteiktības laikos.

Koronovīrusa izplatības rezultātā šobrīd daudzi piedzīvo pēkšņu algu samazinājumu vai tiek atlaisti. Tas rada lielu nenoteiktību mājsaimniecībās un uzņēmumos.

Mēs to saprotam.

Mēs zinām, ka daudzu klientu situācija ir mainījusies. Parāds joprojām pastāv, taču spēja to atmaksāt varetu būt samazinājusies slimības, rūpju par tuviniekiem vai darba un ienākumu zaudēšanas dēļ.

Šajā neskaidrību laikā cenšoties joprojām saglabāt virzību uz stabilu ekonomiku, mēs vadāmies pēc mūsu korporatīvajām vērtībām - ētika, empātija, aizrautība un risinājumi. Īpaši svarīgas patlaban ir pirmās divas - empātija un ētika.

Mēs darām visu iespējamo, lai atrastu optimālus risinājumus, kas pielāgoti katra mūsu debitora situācijai.

Sazinieties ar mums, lai mēs varētu atrast praktiskus risinājumus tieši Jūsu situācijai.

 - LV@intrum.com.

Ar cieņu,

Intrum Latvia