Ir jautājums par manām saistībām

Esmu jau samaksājis

JAU APMAKSĀJU

Kā man informēt jūs?

Pārbaudiet maksājuma statusu, izmantojot mūsu interneta vietni, kur ir iespējams noskaidrot visu nepieciešamo informāciju par savām saistībām. 

Ja maksājumu kreditoram jau esat veicis, jums jāiesniedz maksājuma uzdevums. Šajā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums.

Lūdzam ņemt vērā, ka jums ir jāuzņemas saistību atgūšanas procesa izmaksas, ja maksājums ir veikts pēc noteiktā termiņa un jau ir uzsākts atgūšanas process.

Sazinieties ar mums