Neapstrīdams tirgus līderis

Kā vadošā kredītu pārvaldības sabiedrība nozares tirgū, Intrum ir plaša spektra speciālas zināšanas parādu atgūšanas pakalpojumu jomā. Mēs veicam uzņēmējdarbību 24 Eiropas valstīs, un mūsu grupā ir vairāk nekā 8000 pieredzējušu darbinieku. Intrum ir dibināts 2017. gadā, apvienojoties Intrum Justitia un Lindorff un kļūstot par vienu sabiedrību.

Tā rezultātā mums ir unikāls ģeogrāfiskais apmērs un darbības joma. Tomēr tirgus līdera loma uzliek lielu atbildību. Sevi redzam kā pozitīvas atdarināšanas paraugu nozarē, un tā ir gan iespēja, gan pienākums noteikt jaunus standartus un mainīt to, kā cilvēki uztver kredītu pārvaldību. Ar ētisku un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi mēs vēlamies kļūt par patiesu etalonu savā nozarē.

 

Mēs palīdzam uzņēmumiem plaukt, rūpējoties par viņu klientiem

Intrum mēs radām vērtības mūsu klientiem, mūsu pircējiem, īpašniekiem un sabiedrībai kopumā. Mūsu virzītājspēks ir mērķis un mūsu četras vērtības – empātija, ētika, aizrautība un risinājumi, kas nosaka to, kas esam un kā rīkojamies. Mēs nodrošinām, ka uzņēmumiem tiek samaksāts, palīdzam cilvēkiem izkļūt no parādiem un veicinām sabiedrības izaugsmi.

 

Paverot ceļu stabilai ekonomikai

Ar Intrum plaša mēroga kredītu pārvaldības pakalpojumiem, tostarp finanšu un parādu atgūšanas pakalpojumiem, mēs palīdzam dažāda lieluma uzņēmumiem uzplaukt, uzlabojot naudas plūsmu, palielinot likviditāti un samazinot risku. Mēs padarām tirdzniecību vienkāršu, drošu un godīgu, nodrošinot, ka uzņēmumiem tiek samaksāts, un palīdzot cilvēkiem izkļūt no parādiem. Tādējādi mēs sekmējam stabilu ekonomiku sabiedrībai, uzņēmumiem un privātpersonām.

 

Parādu atgūšana nākotnē

Intrum ir uzņēmums ar cienījamu mantojumu. Bet vēl svarīgāk – mūs sagaida aizraujoša nākotne. Ar digitālajām iniciatīvām un vērību pret klientu interesēm mūsu mērķis ir būt mūsu nozares attīstības priekšgalā.