Mūsu vērtības

Mūsu biznesa pamatā ir cilvēki un kopīgu vērtību radīšana uzņēmumiem un sabiedrībai. Mūsu virzītājspēks ir ceļš uz stabilu ekonomiku.

Empātija

Mūsu biznesa pamatā ir cilvēki un kopīgu vērtību radīšana uzņēmumiem un sabiedrībai. Katra situācija ir unikāla ar savu sociālo un ekonomisko realitāti. Mēs pūlamies izprast cilvēkus un dažādas perspektīvas, vienmēr ar cieņu un godbijību izturamies pret mūsu klientiem un viņu pircējiem, kā arī kolēģiem. Šī izpratne ļauj mums sasniegt augstāka līmeņa vērtības, atrast dziļāku jēgu darbā, ko darām, un, visbeidzot, sasniegt mūsu kopīgo misiju.

 • Mēs aktīvi klausāmies un cenšamies izprast.
 • Mēs esam progresīvi domājoši un elastīgi.
 • Mēs esam pacietīgi un piedāvājam atbalstu. 

 

Ētika

Mēs ejam tālāk par atbilstību ētikas principiem. Mēs esam pozitīvas atdarināšanas paraugs savā nozarē, un tā ir gan iespēja, gan pienākums noteikt jaunus standartus un mainīt to, kā cilvēki uztver kredītu pārvaldību. Tas nozīmē kļūt par dzinējspēku taisnīgai attieksmei pret visiem klientiem un sadarboties ar klientiem un partneriem, kas atbalsta mūsu vērtības. Lai to panāktu, mums ir jāievēro augstākie taisnīgas un godīgas prakses standarti visā, ko darām.

 • Mēs sabiedrību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību liekam savas darbības priekšgalā.
 • Mēs esam atbildīgi par savām darbībā.
 • Mēs rīkojamies pareizi– dzīvojam saskaņā ar savām vērtībām un rīcības kodeksu.

 

Aizrautība

Viena no mūsu stiprākajām pusēm ir entuziasms un visu mūsu darbinieku iesaistīšana. Ar ikdienas apņemšanos šodien kļūt nedaudz labākiem, nekā bijām vakar, mēs viens otrā izceļam labāko. Mēs augam kā personības un kā komanda, veidojot mūsu uzņēmuma nākotni, kā arī rūpējoties par nozīmīgākām vērtībām mūsu klientiem un viņu pircējiem. Mūsu pasaulē izmaiņas notiek pastāvīgi, bet mēs turpinām virzīties uz priekšu.

 

 • Mēs dalāmies zināšanās un labākajā pieredzē, šķērsojot iekšējās robež
 • Mēs esam apņēmīgi un ar atbildību izturamies pret savu izaugsmi.
 • Mēs dodamies tālāk par nosprausto mērķi un nekad nepadodamies.

Risinājumi

Dienas beigās vissvarīgākais ir tas, ko mums ir izdevies paveikt mūsu klientu un viņu pircēju labā. Mūsu spēja izstrādāt labākos risinājumus un radīt patiesi abpusēji izdevīgus scenārijus ir tas, kas mūs atšķir tirgū. Ar inovatīvu domāšanu un rīcību pārsniedzam uz mums liktās cerības un uzņemamies savas nozares idejas līdera lomu.

 • Mēs koncentrējamies uz rezultātiem, nevis problēmā
 • Mēs sadarbojamies, lai sniegtu inovācijas mūsu klientiem.
 • Mēs uzstājam uz kvalitāti un profesionalitā.