Mērķis, misija un vīzija

Kā neapstrīdamamam tirgus līderim, mūsu mērķis ir pavērt ceļu uz stabilu ekonomiku.

Mērķis

Paverot ceļu uz stabilu ekonomiku

Globalizētās ekonomikas laikmetā mūsu darbībai 24 tirgos ir liels spēks, jo mums ikvienā no tiem ir īpašas zināšanas gan attiecībā uz vietējiem likumiem un noteikumiem, gan nozares standartiem. Globālā piedāvājuma un vietējo zināšanu kombinācija palīdz mums saprast uzņēmumus un organizācijas, viņu klientu situācijas un biznesu. Turklāt Intrum piedāvā pielāgotus risinājumus, kas nozīmē, ka mēs katrā gadījumā kredītriskus un maksātspēju novērtējam individuāli. Izmantojot mūsu papildu tīklu ar 160 partneriem, mūsu pakalpojumi ir pieejami visā pasaulē.

Intrum paver ceļu uz stabilu ekonomiku privātpersonām, uzņēmumiem un visai sabiedrībai kopumā. Esam pārliecināti, ka savlaicīga samaksa uzņēmumiem un organizācijām ir priekšnoteikums to turpmākai izaugsmei un attīstībai. Tajā pašā laikā individuālajā līmenī stabila ekonomika ir pamats augstai dzīves kvalitātei, radot iespējas cilvēkiem sasniegt savus sapņus un mērķus. Piedāvājot savus pakalpojumus, Intrum rada darbavietas un nodrošina izaugsmi.

Misija

Mēs palīdzam uzplaukt uzņēmumiem, rūpējoties par to klientiem

Ar Intrum maksājumu risinājumiem, kredītu un parādu atgūšanas pakalpojumiem mēs palīdzam uzņēmumiem samaksāt par precēm un pakalpojumiem. Mēs palīdzam attīstīties vairāk nekā 100 000 uzņēmumiem, kas ir mūsu klienti, rūpējoties par viņu klientiem. Mūsu uzdevums ir radīt kopēju vērtību uzņēmumiem un sabiedrībai, lai ieguvēji būtu visi – uzņēmumiem tiktu savlaicīgi samaksāts un cilvēki atbrīvotos no parādiem. Ar Intrum mēs vēlamies sniegt ilgstošu ieguldījumu: mēs sevi redzam kā uzņēmumu, valdību un citu ieinteresēto personu partneri, kas palīdz radīt stabilu ekonomiku.

Intrum ir biroji 23 Eiropas valstīs un plašs partneru tīkls, tādējādi mēs varam palīdzēt gan lieliem, gan arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām visā pasaulē. Balstoties uz patērētāju viedokli, mēs saprotam dažādus cilvēkus, perspektīvas un situācijas, un vienmēr pret visiem izturamies ar godbijību un cieņu. Tas pats attiecas uz mūsu partneriem un viņu klientiem, kā arī uz mūsu kolēģiem. Pamatojoties uz šīm vērtībām, Intrum mērķis ir mūsu partneru uzticība un ilgtermiņa attiecību veidošana.

Vīzija

Būt uzticamiem un cienījamiem ikviena kredītu sniedzēja un saņēmēja acīs

Tirgus vadošā līdera pozīcija uzliek mums arī lielu atbildību. Mēs varam veikt savu darbu tikai tad, ja uzņēmumi un to klienti mums uzticas, tādēļ Intrum ir svarīgi saglabāt pozitīvas atdarināšanas parauga pozīciju nozarē. Ar Intrum mēs ejam tālāk par atbilstību ētikas principiem, un ētikas principu ievērošanas tradīcija ir pamats tam, kas esam un ko darām. Mēs pūlamies atbilst augstākajiem standartiem visā, ko darām, strādājot profesionāli un atbildīgi.

Mūsu vīzija – būt uzticamiem un cienījamiem ikviena kredītu sniedzēja un saņēmēja acīs. Ar risinājumiem, kas sekmē izaugsmi un palīdz klientiem izkļūt no parādiem, mēs radām kopīgas vērtības privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai.