Mērķis, misija un vīzija

Kā neapstrīdams tirgus līderis, mūsu mērķis ir virzīt ceļu uz stabilu ekonomiku.

Mērķis

Paverot ceļu stabilai ekonomikai

Šajā globalizētās ekonomikas situācijā mūsu darbībai 24 tirgos ir liels spēks, kur mums ir speciālās zināšanas visā, sākot no vietējiem likumiem un noteikumiem un beidzot ar nozares standartiem. Globālā piedāvājuma un vietējo zināšanu kombinācija palīdz mums saprast klientus, pircēju situāciju un biznesu. Turklāt Intrum piedāvā pielāgotus risinājumus, kur mēs katrā atsevišķā gadījumā novērtējam kredītriskus un maksātspēju. Izmantojot mūsu papildu tīklu ar 160 partneriem, mūsu pakalpojumi ir pieejami visā pasaulē.

Intrum paver ceļu stabilai ekonomikai, privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Varam apgalvot, ka savlaicīga samaksa uzņēmumiem un organizācijām ir priekšnoteikums to turpmākai izaugsmei un attīstībai. Tajā pašā laikā individuālajā līmenī stabila ekonomika ir pamats augstai dzīves kvalitātei, radot iespējas cilvēkiem sasniegt savus sapņus un mērķus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Intrum rada darbavietas un nodrošina izaugsmi.

 

Misija

Mēs palīdzam uzņēmumiem uzplaukt, rūpējoties par saviem klientiem

Ar Intrum maksājumu risinājumiem, kredītu un parādu atgūšanas pakalpojumiem mēs palīdzam uzņēmumiem samaksāt par precēm un pakalpojumiem. Mēs palīdzam attīstīties vairāk nekā 100 000 uzņēmumu, kas ir mūsu klienti, rūpējoties par viņu pircējiem. Mūsu uzdevums ir radīt kopēju vērtību uzņēmumiem un sabiedrībai, kur iegūst visi, uzņēmumiem tiek savlaicīgi samaksāts un pilsoņi atbrīvojas parādiem. Ar Intrum mēs vēlamies sniegt ilgstošu ieguldījumu: mēs sevi redzam kā uzņēmumu, valdību un citu ieinteresēto personu partnerus, radot stabilu ekonomiku.

Intrum ir biroji 23 Eiropas valstīs un plašs partneru tīkls, tādējādi mēs varam palīdzēt gan lieliem, gan arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām visā pasaulē. Balstoties uz patērētāju viedokli, mēs saprotam cilvēkus, dažādas perspektīvas un situācijas, un vienmēr pret citiem izturamies ar godbijību un cieņu. Tas pats attiecas uz mūsu klientiem un viņu pircējiem, kā arī uz mūsu kolēģiem. Pamatojoties uz šīm vērtībām, Intrum mērķis ir mūsu klientu uzticība un ilgtermiņa attiecības.

Intrum ir dibināts 2017. gadā, apvienojoties diviem uzņēmumiem – Intrum Justitia un Lindorff. Kā viena sabiedrība mēs piedāvājam gudrus un efektīvus procesus un risinājumus, sniedzot augsta līmeņa pakalpojumus, kā arī nodrošinot augstus ētikas standartus un vērtības. Ar savām speciālajām zināšanām un sniegto pakalpojumu globālo pārklājumu, Intrum ir neapstrīdams tirgus līderis.

 

Vīzija

Būt uzticamam un cienījamam ikviena acīs, kas sniedz un saņem kredītu

Tirgus vadošā līdera pozīcija uzliek mums arī lielu atbildību. Mūsu darbs var tikt veikts tikai tad, ja mums izdodas saglabāt savu klientu un pircēju uzticību, tādēļ Intrum ir svarīgi saglabāt pozitīvas atdarināšanas parauga pozīciju nozarē. Ar Intrum mēs ejam tālāk par atbilstību ētikas principiem, un ētikas principu ievērošanas tradīcija ir pamats tam, kas esam un ko darām. Mēs pūlamies atbilst augstākajiem standartiem visā, ko darām, strādājot profesionāli un atbildīgi.

Mūsu vīzija Intrum – būt uzticamiem un cienījamiem ikviena acīs, kas sniedz un saņem kredītu. Ar risinājumiem, kas rada izaugsmi un palīdz klientiem izkļūt no parādiem, mēs radām kopīgas vērtības privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai.