Ilgtspējība – mūsu uzņēmuma būtība

Intrum ir spēcīga globāla apņemšanās nodrošināt ilgtspējību. Ilgtspējība ir svarīgs stūrakmens, kas veido mūsu uzņēmuma pamatu.

Intrum neapstrīdami ir tirgū vadošā kredītu pārvaldības sabiedrība. Ar vairāk nekā 9000 darbiniekiem un pārstāvniecībām 24 Eiropas tirgos mūsu ģeogrāfiskais apmērs un darbības jomas ir unikālas. Mūsu tirgus līdera pozīcija uzliek mums arī lielu atbildību. Mēs esam paraugs savā nozarē. Mums ir gan iespēja, gan pienākums noteikt jaunus standartus un mainīt to, kā cilvēki uztver kredītu pārvaldību. Izmantojot ētisku pieeju un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi, mūsu mērķis ir kļūt par patiesu savas nozares etalonu.

Intrum vīzija – būt uzticamam un cienījamam ikviena kredītu sniedzēja vai saņēmēja acīs. Mēs uzskatām, ka orientēšanās uz ilgtspēju ir svarīga, lai mēs varētu īstenot šo vīziju. 

Mūsu misija – palīdzēt uzplaukt uzņēmumiem, rūpējoties par to klientiem – definē mūsu lomu sabiedrībā un vada mūs ikdienas darbā un biznesa attīstībā. Mūsu uzdevums ir radīt kopēju vērtību uzņēmumiem un sabiedrībai, kur ieguvēji ir visi – uzņēmumiem tiek laicīgi samaksāts un cilvēki atbrīvojas parādiem. Ar Intrum mēs vēlamies sniegt ilgstošu ieguldījumu: mēs sevi redzam kā uzņēmumu, valdību un citu ieinteresēto personu partneri, kas palīdz radīt stabilu ekonomiku. 

Mūsu mērķis ir pavērt ceļu stabilai ekonomikaiprivātpersonām, uzņēmumiem un visai sabiedrībai. Mēs uzskatām kredītus par nozīmīgu augošas un veselīgas ekonomikas sastāvdaļu. Cilvēkiem un uzņēmumiem ir nepieciešami ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumi, lai varētu paplašināties un veidot sev vēlamo dzīvi. Tomēr, ja kredīti tiek izsniegti pārāk pavirši, tie var kļūt bīstami indivīdam un sabiedrībai kopumā. Nodrošinot, ka uzņēmumiem tiek samaksāts un vienlaikus palīdzot cilvēkiem izkļūt no parādiem, mēs tirdzniecību padarām vienkāršu, drošu un godīgu. Tādējādi mēs paveram ceļu stabilai ekonomikai privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. 

Mūsu pamatvērtības – empātija, ētika, aizrautība un risinājumi – atspoguļo to, kā mēs strādājam, un tās ir vērtības, kurām mēs patiesi ticam. Vairāk par mūsu pamatvērtībām varat uzzināt šeit.

Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīva Global Compact

2016. gadā mēs spērām svarīgu soli saistībā ar saviem ilgtspējības centieniem un parakstījām pasaules lielāko korporatīvās ilgtspējas Apvienoto Nāciju iniciatīvu Global Compact. Kā Global Compactlīgumslēdzēja puse mēs esam apņēmušies integrēt Global Compact iniciatīvu un tās desmit principus savā biznesa stratēģijā, kultūrā un ikdienas darbā. Global Compact principi izriet no starptautiski atzītām konvencijām un deklarācijām, piemēram, Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas. Attiecībā uz Intrum, tostarp mūsu darbiniekiem un piegādātājiem, šīs konvencijas un deklarācijas ir būtiskas, tās ir arī integrētas mūsu Rīcības kodeksā. 

Katru gadu mēs sniedzam publisku ziņojumu, kurā atspoguļojam savu progresu tajā, kā mēs strādājam, lai uzlabotu savu sniegumu cilvēktiesību, darba, vides un korupcijas apkarošanas jomā un kā integrējam Global Compact principus savā biznesā.

Intrum pēta maksājumu uzvedību Eiropā

Mēs pētām patērētāju un uzņēmumu maksāšanas uzvedību jau kopš 1998. gada, kad mēs pirmoreiz gatavojām ikgadēju ziņojumu par maksājumu uzvedību un finansiālo stāvokli Eiropas uzņēmumos. Savā Eiropas Maksājumu ziņojumā (2017) noskaidrojām, ka pieaug spiediens maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) pieņemt ilgākus maksājumu termiņus. Tāpat arī konstatējām, ka īsāki maksājumu termiņi veicinātu vairāk darba vietu, jo sevišķi mazos un vidējos uzņēmumos (MVU). Šeit ir pieejams mūsu Eiropas Maksājuma ziņojums (2018). 

Eiropas Patērētāju maksājumu ziņojumā (2017) izpētījām arī Eiropas patērētāju maksājumu uzvedību un attieksmi. Mūsu ziņojums rāda, ka vecāki ir neaizsargāti pret sociālo spiedienu, kas liek bērnu interesēs tērēt vairāk naudas, nekā viņi var atļauties. Katrs trešais vecāks Eiropā pēdējā gada laikā ir sajutis sociālo spiedienu nopirkt saviem bērniem to, ko nevar atļauties. Lielākā daļa (87 %), ļaujoties sociālajam spiedienam, pirkumu arī veic. Pilns ziņojuma saturs pieejams šeit.