Kredītu optimizācijas pakalpojumi

Intrum palīdzēs izvairīties no problēmām pirms tās rodas, ļaujot jums piedāvāt īsto kredītu īstajam klientam, kā arī uzraugot jau esošos.

Kredītvēstures informācija

Lēmums par to, vai klientam piešķirt kredītu, var būtiski ietekmēt jūsu uzņēmuma naudas plūsmu un rentabilitāti. Pareizā lēmuma pieņemšana samazinās jūsu risku un palīdzēs attiecības ar katru klientu padarīt rentablas.

Veiksmīgs kredītriska novērtējums ir balstīts uz zināšanu, informācijas un izpratnes kombināciju. Intrum nodrošina kredītu lēmumu platformu, kas balstīta uz Eiropas vispusīgākajām datubāzēm un kompleksiem analīzes un vērtēšanas instrumentiem. Mēs sniegsim jums aktuālus un izsmeļošus ieteikumus par kredītu piešķiršanu privātpersonai vai uzņēmumam vai ierosināsim alternatīvus maksājumu risinājumus. Mūsu Kredītu lēmumu dienests palīdzēs jums izvairīties no kavētiem maksājumiem.

  • Visaptverošs novērtēšanas process, izmantojot kompleksu un analītisku vērtēšanas procesu.
  • Klātbūtne visā Eiropā un plaša kredītu informācijas datubāze.
  • Aktuāls, efektīvs un drošs kredīta novērtējums.

Pārdomāti un uz informāciju balstīti lēmumi par kredītu piešķiršanu var veicināt pārdošanu

Sniedzot iespēju pieņemt pareizos lēmumus par kredīta piešķiršanu, Intrum jau no paša sākuma var padarīt jūsu klientus par ienesīguma avotu, uzlabojot jūsu naudas plūsmu un klientu apmierinātību. Efektīva un rūpīga lēmumu pieņemšana par kredītu piešķiršanu samazina riskus, lai jūs tikmēr varētu koncentrēties uz pārdošanas apjomu palielināšanu.

Kredītu informācija

Koncentrējoties uz pievilcīgu un stabilu klientu piesaisti, jūs savus pārdošanas resursus izmantosiet efektīvāk. Intrum sniegtais ieskats esošo un potenciālo klientu maksājumu modeļos var palīdzēt jums to izdarīt.

Mūsu kredītu informācijas pakalpojumi palīdzēs jūsu esošo un potenciālo klientu datubāzēs uzturēt aktuālu un atbilstošu informāciju. Mūsu informācija nāk no vairākiem datu avotiem un tajā ietverta gan pozitīva, gan negatīva maksājumu uzvedība. Tas ļauj mums sagatavot kompleksus aprēķinus un kredītu stratēģijas, tostarp izveidot īpaši klientam pielāgotus kredītu pārvaldības procesus un efektīvākas mārketinga aktivitātes.

  • Nacionālā kredītu informācija, īpašumi un trešo pušu pakalpojumu sniedzēji.
  • Vislabākie statistikas rīki un IT kapacitāte analīzei.
  • Aktuālas un atbilstošas informācijas nodrošināšana jūsu klientu datubāzē.

Aktuāla un atbilstoša kredītu informācija var palielināt peļņu

Aktuāls un atbilstošs ieskats jūsu klientu maksājumu veikšanas ieradumos un kredītriskos ļaus jums īstenot vairākas peļņu uzlabojošas kredītu pārvaldības stratēģijas, tostarp efektīvāku mārketingu.