Kredītu optimizācijas pakalpojumi

Intrum var palīdzēt izvairīties no iespējamām problēmām, pirms tās rodas, ļaujot Jums piedāvāt pareizo kredītu pareizajam klientam un uzraugot esošos.

Kredītvēstures informācija

Lēmumam par to, vai klientam piešķirt kredītu, var būt nozīmīga ietekme uz Jūsu uzņēmuma naudas plūsmu un rentabilitāti. Pareizā lēmuma pieņemšana samazina Jūsu risku un palīdz attiecības ar katru klientu padarīt rentablas.

Veiksmīgs kredītriska novērtējums ir balstīts uz zināšanu, informācijas un izpratnes kombināciju. Intrum nodrošina kredītu lēmumu platformu, kas balstīta uz Eiropas vispusīgākajām datubāzēm un sarežģītiem analīzes un vērtēšanas instrumentiem. Mēs sniedzam Jums aktuālus un izsmeļošus ieteikumus par kredītu piešķiršanu privātpersonai vai uzņēmumam vai ierosinām alternatīvus maksājumu risinājumus. Mūsu Kredītu lēmumu dienests palīdzēs Jums izvairīties no kavētas rēķinu samaksas.

  • Visaptverošs novērtēšanas process, izmantojot sarežģītas un analītiskas vērtēšanas pieejas.
  • Plaša mēroga klātbūtne visā Eiropā un kredītu informācijas datubā.
  • Aktuāls, efektīvs un drošs kredīta novērtē.

Pareizi un informācijā balstīti kredīta lēmumi var veicināt pārdošanu

Sniedzot iespēju pieņemt pareizos lēmumus par kredīta piešķiršanu, Intrum jau sākumā var padarīt Jūsu klientus par ienesīgu avotu, uzlabojot naudas plūsmu un klientu apmierinātību. Efektīva un rūpīga lēmumu pieņemšana par kredītu piešķiršanu samazina risku, kamēr Jūs varat koncentrēties uz pārdošanas apjoma palielināšanu.

 

Kredītu informācija

Ja Jūs koncentrēsieties un pievērsīsieties pievilcīgu un stabilu klientu piesaistei, savus pārdošanas resursus izmantosiet efektīvāk. Intrum ieskats esošo un potenciālo klientu maksājumu modeļos var palīdzēt Jums to izdarīt.

Mūsu kredītu Informācijas pakalpojumi palīdzēs Jūsu esošo un potenciālo klientu datubāzēs nodrošināt aktuālu un atbilstošu informāciju. Mūsu piedāvātā informācija ir izvēlēta no vairākiem datu avotiem, kurā nereti ietverta gan pozitīva, gan negatīva maksājumu uzvedība. Tas kredītu pārvaldības procesos ļauj sagatavot sarežģītus aprēķinus un kredītu stratēģijas, tostarp klientam specifiskus ar kredītu saistītus procesus un efektīvākas mārketinga aktivitātes.

  • Nacionālā kredītu informācija, īpašumi un trešo pušu pakalpojumu sniedzē
  • Vislabākie statistikas rīki un IT kapacitāte analī
  • Aktuālas un atbilstošas informācijas nodrošināšana Jūsu klientu datubāzē

 

Aktuāla un atbilstoša kredītu informācija var palielināt peļņu

Aktualizēts un atbilstošs ieskats Jūsu klientu maksājumu veikšanas ieradumos un kredītriskā ļaus Jums īstenot vairākas peļņu uzlabojošas kredītu pārvaldības stratēģijas, tostarp efektīvāku mārketingu.