Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Rīgas namu pārvaldnieks

Ko saka Intrum klienti

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir uzticams partneris daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā Rīgā un mūsu pienākums ir rūpēties arī par to, lai neveidotos komunālo maksājumu parādi un savlaicīgi maksājošie klienti nesaskartos ar neērtībām. Tādēļ esam izveidojuši jaunu debitoru politiku uzņēmumā, kas ietver arī parādu atgūšanas nodošanu ārpakalpojumā, un viens no partneriem, kas to nodrošina, ir Intrum.

Primāri darbs ar debitoriem notiek preventīvi - laikus izrakstīti rēķini, pārdomāta komunikācija ( atgādinājumu serviss - piem. sms, e-pasti),  rosinām sabiedrības ieradumu maiņu caur ilgtspējas prizmu. Sekmīgā sadarbība ar Intrum rezultējusies ar klientu maksājumu disciplīnas rādītāja paaugstināšanos un naudas plūsmas uzlabošanos. Mums ļoti svarīgi ir arī tas, ka partneris nodrošina ētisku un cieņpilnu attieksmi pret mūsu klientiem arī tādā nebūt ne vienkāršā sadzīves situācijā kā parādu atgūšanas process.

Elīna Pētersone, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Debitoru pārvaldības nodaļas vadītāja