Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Neapstrīdams tirgus līderis

Kā tirgū vadošajai kredītu pārvaldības sabiedrībai, Intrum ir plaša spektra zināšanas parādu atgūšanas pakalpojumu jomā. Mēs veicam uzņēmējdarbību 24 Eiropas valstīs, un mūsu grupā ir vairāk nekā 10 000 pieredzējušu darbinieku. Intrum ir dibināts 2017. gadā, apvienojoties Intrum Justitia un Lindorff.

Tā rezultātā mums ir unikālas ģeogrāfiskās un darbības jomu priekšrocības. Tomēr tirgus līdera loma uzliek lielu atbildību. Sevi redzam kā pozitīvas atdarināšanas paraugu nozarē, un tā ir reizē gan iespēja, gan pienākums noteikt jaunus standartus un mainīt to, kā cilvēki uztver kredītu pārvaldību. Ar ētisku un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi mēs vēlamies kļūt par patiesu etalonu savā nozarē.

Mēs palīdzam uzplaukt uzņēmumiem, rūpējoties par to klientiem

Mēs radām vērtības mūsu partneriem un to klientiem, kā arī sabiedrībai kopumā. Mūsu virzītājspēks ir mūsu mērķis un četras vērtības - empātija, ētika, aizrautība un risinājumi, kas nosaka to, kas esam un kā rīkojamies. Mēs nodrošinām, ka uzņēmumiem tiek samaksāts, palīdzam cilvēkiem izkļūt no parādiem un veicinām sabiedrības izaugsmi. 

Paverot ceļu stabilai ekonomikai

Ar Intrum plaša mēroga kredītu pārvaldības pakalpojumiem, tostarp finanšu un parādu atgūšanas pakalpojumiem, mēs palīdzam dažāda lieluma uzņēmumiem uzplaukt, uzlabojot to naudas plūsmu, palielinot likviditāti un samazinot riskus. Mēs padarām tirdzniecību vienkāršu, drošu un godīgu, nodrošinot, ka uzņēmumiem tiek samaksāts, un palīdzot cilvēkiem izkļūt no parādiem. Tādējādi mēs sekmējam stabilu ekonomiku visai sabiedrībai. 

Parādu atgūšana nākotnē

Intrum ir uzņēmums ar cienījamu mantojumu. Bet vēl svarīgāka ir apziņa, ka mūs sagaida aizraujoša nākotne. Ar digitālajām iniciatīvām un vērību attiecībā uz klientu interesēm mūsu mērķis ir būt mūsu nozares attīstības priekšgalā.