Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Mūsu vērtības nodrošina labākos rezultātus mūsu klientiem

Empathy

Mūsu uzņēmējdarbība ir saistīta ar cilvēkiem un kopīgas vērtības radīšanu uzņēmumiem un sabiedrībai. Katra situācija ir unikāla, un tai ir sava sociālā un ekonomiskā realitāte. Mēs cenšamies izprast dažādus cilvēkus un perspektīvas, vienmēr ar cieņu un godbijību izturamies pret saviem partneriem un viņu klientiem, kā arī kolēģiem. Šī izpratne ļauj mums sasniegt augstāka līmeņa vērtības, atrast dziļāku jēgu darbā, ko darām, un, visbeidzot, sasniegt mūsu kopīgo misiju.


Ethics

Mēs neaprobežojamies tikai ar atbilstību likumiem un normām. Mēs esam pozitīvas atdarināšanas paraugs savā nozarē, un tā ir gan iespēja, gan pienākums noteikt jaunus standartus un mainīt to, kā cilvēki uztver kredītu pārvaldību. Tas nozīmē kļūt par dzinējspēku taisnīgai attieksmei pret visiem cilvēkiem un sadarboties ar klientiem un partneriem, kas atbalsta mūsu vērtības. Lai to panāktu, mums ir jāievēro augstākie taisnīgas un godīgas prakses standarti visā, ko darām.


Dedication

Mūsu stiprās puses ir entuziasms un visu darbinieku iesaistīšanās. Ar ikdienas apņemšanos šodien kļūt nedaudz labākiem, nekā bijām vakar, mēs viens otrā izceļam labāko.

Mēs augam kā personības un komandas, veidojot mūsu uzņēmuma nākotni un sniedzot lielāku pievienoto vērtību mūsu klientiem un viņu klientiem. Mūsu pasaulē pārmaiņas ir nemainīga parādība, bet mēs turpinām virzīties uz priekšu.


Solutions

Galu galā vissvarīgākais ir tas, ko mums ir izdevies panākt ar mūsu klientiem un viņu klientiem. Mūsu spēja izstrādāt labākos risinājumus un radīt patiesi abpusēji izdevīgus scenārijus ir tas, kas mūs padara atšķirīgus tirgū. Ar inovatīvu domāšanu un rīcību, mēs pārsniedzam cerības un uzņemamies savas nozares ideju līdera lomu.


Sāciet procesu, lai kļūtu par mūsu klientu

Mēs jūs atbalstām ceļā uz panākumiem