Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Mērķis, misija un vīzija: rādīt ceļu

Mērķis

Mūsu mērķis ir pavērt ceļu uz stabilu ekonomiku privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā.

Mūsu klienti izmanto mūsu kredītu pārvaldības un parādu atgūšanas pakalpojumus, lai saņemtu maksājumus laikus. Tas ļauj viņiem investēt, pieņemt darbā jaunus darbiniekus un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Viņu vārdā mēs palīdzam finansiālās grūtībās nonākušām personām, atrodot piemērotus un ilgtspējīgus maksājumu risinājumus, kas ir pielāgoti viņu vajadzībām un apstākļiem. Tas arī uzlabo viņu dzīves kvalitāti, ļaujot viņiem koncentrēties uz saviem sapņiem un mērķiem. Mūsu darbinieki gūst iespēju pilnveidoties, virzot pārmaiņas, bet ekonomika un sabiedrība kopumā uzplaukst.


Misija

Mēs palīdzam uzņēmumiem uzplaukt, rūpējoties par to klientiem.

Izmantojot Intrum kredītu pārvaldības un parādu atgūšanas pakalpojumus, mēs palīdzam uzņēmumiem saņemt samaksu par savām precēm un pakalpojumiem. Mēs apkalpojam aptuveni 80 000 uzņēmumu un katru dienu veicam vairāk nekā 250 000 kontaktu ar debitoriem visā pasaulē. Mūsu mērķis ir radīt kopīgu vērtību uzņēmumiem un sabiedrībai, ko pozitīvi ietekmē tas, ka uzņēmumi saņem savlaicīgu samaksu un iedzīvotāji atbrīvojas no parādiem. Mēs uzskatām sevi par uzņēmumu, valdību un citu ieinteresēto pušu partneriem stabilas ekonomikas veidošanā.


Vīzija

Mums uzticas un mūs ciena visi, kuri izsniedz un saņem kredītus.

Mūsu klienti un viņu klienti Intrum ir vienlīdz svarīgi. Mēs zinām, ka ētiska rīcība un godīga attieksme pret cilvēkiem var būtiski ietekmēt viņu dzīvi. Tikai sadarbojoties ar cilvēkiem, lai rastu risinājumus, mēs varam nodrošināt, ka uzņēmumi un citas organizācijas saņem samaksu, un sabiedrība var uzplaukt. Papildus likumu un noteikumu ievērošanai mēs vadāmies pēc savām vērtībām, cenšoties ievērot visaugstākos standartus visā, ko darām.


Sāciet procesu, lai kļūtu par mūsu klientu

Mēs jūs atbalstām ceļā uz panākumiem