Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Mērķis, misija un vīzija

Kā neapstrīdamamam tirgus līderim, mūsu mērķis ir pavērt ceļu uz stabilu ekonomiku.

Mērķis

Paverot ceļu uz stabilu ekonomiku 

Globalizētās ekonomikas laikmetā mūsu darbībai 24 tirgos ir liels spēks, jo ikvienā no tiem mums ir īpašas zināšanas par vietējiem likumiem, noteikumiem un nozares standartiem. Globālā piedāvājuma un vietējo zināšanu kombinācija palīdz mums saprast uzņēmumus un organizācijas, viņu klientu situācijas un biznesu. Intrum piedāvā pielāgotus risinājumus, kas nozīmē, ka mēs novērtējam kredītriskus un maksātspēju katrā gadījumā individuāli. Mūsu 160 partneru tīkls nodrošina mūsu pakalpojumus visā pasaulē.

Intrum paver ceļu uz stabilu ekonomiku privātpersonām, uzņēmumiem un visai sabiedrībai kopumā. Esam pārliecināti, ka savlaicīga samaksa uzņēmumiem un organizācijām ir priekšnoteikums to turpmākai izaugsmei un attīstībai, bet individuālajā līmenī stabila ekonomika ir pamats augstai dzīves kvalitātei. 

Misija

Mēs palīdzam uzplaukt uzņēmumiem, rūpējoties par to klientiem 

Intrum biroji 24 Eiropas valstīs un plašais partneru tīkls var palīdzēt gan lieliem, gan arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām visā pasaulē. Ar Intrum maksājumu risinājumiem, kredītu un parādu atgūšanas pakalpojumiem mēs palīdzam uzņēmumiem samaksāt par precēm un pakalpojumiem. 

Mūsu uzdevums ir radīt kopēju vērtību uzņēmumiem un sabiedrībai, lai ieguvēji būtu visi – uzņēmumiem tiktu savlaicīgi samaksāts, bet cilvēki atbrīvotos no parādiem. Ar Intrum mēs vēlamies sniegt ilgstošu ieguldījumu: mēs sevi redzam kā uzņēmumu, valdību un citu ieinteresēto personu partneri, kas palīdz radīt stabilu ekonomiku.

Rūpējoties par uzņēmumu klientiem, mēs palīdzam attīstīties vairāk nekā 100 000 uzņēmumiem, kas ir mūsu klienti. Balstoties uz patērētāju viedokli, mēs saprotam Jūsu klientus, viņu viedokli un situācijas, un pret visiem izturamies ar sapratni un cieņu. Tas attiecas arī uz mūsu partneriem, viņu klientiem un uz mūsu kolēģiem. 

Intrum mērķis ir mūsu partneru uzticība un ilgtermiņa attiecību veidošana.

Vīzija

Mums uzticas un mūs ciena visi, kuri izsniedz un saņem kredītus.

Tirgus līdera pozīcija Intrum uzliek lielu atbildību. Savu darbu varam veikt tikai tad, ja uzņēmumi un to klienti mums uzticas, tādēļ Intrum ir svarīgi saglabāt pozitīvas atdarināšanas cienīgu pozīciju nozarē. Ar Intrum mēs ejam tālāk par atbilstību ētikas principiem; šo principu un augstāko standartu ievērošanas tradīcija ir pamats visam, ko darām, strādājot profesionāli un atbildīgi.

Mūsu risinājumi, kas sekmē izaugsmi un palīdz klientiem izkļūt no parādiem, rada kopīgas vērtības privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai.