Publicēts ikgadējais European Payment Report 2022. Uzzini vairāk šeit >>>  

Ilgtspējība – mūsu uzņēmuma būtība

Intrum globālā apņemšanās ir nodrošināt ilgtspējību. Ilgtspējība ir svarīgs stūrakmens, kas veido mūsu uzņēmuma pamatu.

Intrum ir Eiropas vadošā kredītu pārvaldības sabiedrība. Ar vairāk nekā 9000 darbiniekiem un pārstāvniecībām 24 Eiropas tirgos mūsu ģeogrāfiskais apmērs un darbības jomas ir unikālas. Tirgus līdera pozīcija uzliek mums arī lielu atbildību būt paraugam savā nozarē. Mums ir gan iespēja, gan pienākums noteikt jaunus standartus un mainīt cilvēku uztveri pār kredītu pārvaldību. Ētiska pieeja un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakse palīdz sasniegt mūsu mērķi un kļūt par patiesu savas nozares etalonu.

Intrum vīzija – būt uzticamam un cienījamam ikviena kredītu sniedzēja vai saņēmēja acīs. Mēs uzskatām, ka orientēšanās uz ilgtspēju ir svarīga, lai mēs varētu īstenot šo vīziju. 

Mūsu misija – palīdzēt uzplaukt uzņēmumiem, rūpējoties par to klientiem – definē mūsu lomu sabiedrībā un vada mūs ikdienas darbā un biznesa attīstībā. Mūsu uzdevums ir radīt kopēju vērtību uzņēmumiem un sabiedrībai, kur ieguvēji ir visi – uzņēmumiem tiek laicīgi samaksāts, bet cilvēki atbrīvojas no parādiem. Ar Intrum mēs vēlamies sniegt ilgstošu ieguldījumu: mēs sevi redzam kā uzņēmumu, valdību un citu ieinteresēto personu partneri, kas palīdz radīt stabilu ekonomiku. 
Mēs uzskatām kredītus par nozīmīgu augošas un veselīgas ekonomikas sastāvdaļu. Cilvēkiem un uzņēmumiem ir nepieciešami ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumi, lai paplašinātos un veidotu savas dzīves kvalitāti. 

Pavirši izsniegti kredīti var kļūt bīstami indivīdam un sabiedrībai kopumā. Nodrošinot, ka uzņēmumiem tiek samaksāts un vienlaikus palīdzot cilvēkiem izkļūt no parādiem, mēs tirdzniecību padarām vienkāršu, drošu un godīgu un veidojam stabilu kopējo ekonomiku. 

Mūsu pamatvērtības – empātija, ētika, aizrautība un risinājumi – atspoguļo to, kā mēs strādājam, un tās ir vērtības, kurām mēs patiesi ticam.

Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīva Global Compact

2016. gadā mēs spērām svarīgu soli ilgtspējības jomā, un parakstījām pasaules lielāko korporatīvās ilgtspējas Apvienoto Nāciju iniciatīvu Global Compact. Kā Global Compact līgumslēdzēja puse mēs esam apņēmušies integrēt Global Compact iniciatīvu un tās desmit principus savā biznesa stratēģijā, kultūrā un ikdienas darbā. Global Compact principi izriet no starptautiski atzītām konvencijām un deklarācijām, piemēram, Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas. Šīs konvencijas un deklarācijas ir būtiskas mūsu komandai, tāpēc tās ir integrētas mūsu Rīcības kodeksā. 

Katru gadu sniedzam publisku ziņojumu, kurā atspoguļojam progresu tajā, kā mēs strādājam, lai uzlabotu savu sniegumu cilvēktiesību, darba, vides un korupcijas apkarošanas jomā un kā integrējam Global Compact principus savā biznesā.

Mēs pētām patērētāju un uzņēmumu maksāšanas uzvedību jau kopš 1998. gada, kad pirmoreiz gatavojām ikgadēju ziņojumu par maksājumu uzvedību un finansiālo stāvokli Eiropas uzņēmumos. Izstrādājot Eiropas Maksājumu ziņojumu (2017) noskaidrojām, ka pieaug spiediens maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) pieņemt ilgākus maksājumu termiņus. Tāpat arī konstatējām, ka īsāki maksājumu termiņi veicinātu vairāk darba vietu, jo sevišķi mazos un vidējos uzņēmumos (MVU). Lai uzzinātu vairāk informācijas, meklējiet Eiropas Maksājuma ziņojumu (2018) šeit. 

Eiropas Patērētāju maksājumu ziņojumā (2017) izpētījām arī Eiropas patērētāju maksājumu uzvedību un attieksmi. Ziņojums parāda, ka vecāki ir neaizsargāti pret sociālo spiedienu, kas liek bērnu interesēs tērēt vairāk naudas, nekā viņi var atļauties. Katrs trešais vecāks Eiropā pēdējā gada laikā ir sajutis sociālo spiedienu nopirkt saviem bērniem to, ko nevar atļauties. Ļaujoties sociālajam spiedienam, 87% vecāku veic šos pirkumus. 

Pilns ziņojuma saturs pieejams šeit.