Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Rīcības kodekss

Intrum Rīcības kodekss nosaka visu darbinieku, kā arī Intrum un mūsu meitasuzņēmumu uzņēmējdarbības praksi.

Rīcības kodekss ir būtiska Intrum korporatīvās pārvaldības daļa un tajā detalizēti aptverta visa organizācija, līdz ar papildus norādījumiem, procedūrām un informāciju, kā rīkoties konkrētās situācijās.

Rīcības kodekss apliecina mūsu ilggadējo apņemšanos ievērot likumus un noteikumus, kā arī veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar mūsu galveno misiju: palīdzēt uzņēmumiem attīstīties, rūpējoties par to klientiem. Šīs misijas pamatā ir mūsu ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā, kā arī mūsu definētās vērtības - empātija, ētika, centība un risinājumi.

Kodeksa iestrādāšana mūsu darbībā

Mēs sagaidām, ka visi mūsu darbībā iesaistītie, sākot no mūsu darbiniekiem līdz pat neatkarīgiem darbuzņēmējiem, piegādātājiem, aģentūrām, konsultantiem, ārējiem valdes locekļiem un citiem pārstāvjiem, darbosies saskaņā ar kodeksu. Mēs sadarbojamies tikai ar tādiem klientiem, darījumu partneriem un piegādātājiem, kuri darbojas saskaņā ar likumiem un noteikumiem, kuriem ir laba uzņēmējdarbības prakse un kuri ievēro augstus ētikas standartus. Visi mūsu darbinieki apgūst Rīcības kodeksu atsevišķā apmācību programmā.

Rīcības kodeksu apstiprina direktoru padome. Atbilstības komanda ir atbildīga par politikas uzraudzību, kontroli un ikgadēju pārskatīšanu, nodrošinot, ka par būtiskiem pārkāpumiem vai incidentiem nekavējoties tiek ziņots uzņēmuma izpilddirektoram un valdei.

Ziņošana par Rīcības kodeksa pārkāpumiem

Mūsu darbinieku pienākums ir ziņot par zināmiem vai iespējamiem pārkāpumiem saskaņā ar mūsu Rīcības kodeksu un saistītajām politikām. Mēs ievērojam konfidencialitāti attiecībā uz visiem ziņojumiem, un tos var iesniegt anonīmi, izmantojot mūsu daudzvalodu tīmekļi un uzticības tālruņa līniju.

Mūsu Rīcības kodekss sniedz nenovērtējamas vadlīnijas darbībai kredītu pārvaldības un finanšu pakalpojumu pasaulē. Tajā ir ietverta vīzija par uzņēmumu, kas uzņemas vadošo lomu labākas ekonomikas veidošanā, kurā uzņēmumi un privātpersonas var droši un aizsargāti izsniegt un saņemt kredītus. Uzņēmums, kuru veido tūkstošiem privātpersonu. Mēs visi. Kopā.
Andres Rubio, izpilddirektors un prezidents