Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Godīga attieksme pret debitoriem

Mēs esam noteikuši 10 ētiskas un labas parādu atgūšanas prakses principus, kas var kļūt par pamatu turpmākajam nozares standartam, lai nodrošinātu godīgu un ētisku attieksmi pret visiem debitoriem neatkarīgi no tā, vai konkrētajā valstī ir vai nav spēkā atbilstošs patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Intrum mērķis ir vadīt ceļu uz stabilu ekonomiku. Mēs to darām, palīdzot saviem klientiem saņemt samaksu par savām precēm un pakalpojumiem, lai tie varētu augt  un attīstīties.

Mūsu klienti ir aptuveni 80 000 mazo, vidējo un lielo uzņēmumu un finanšu iestāžu 24 Eiropas tirgos. Mēs atbalstām to klientus - gan privātpersonas, gan uzņēmumus -, lai palīdzētu viņiem risināt parādu problēmas un atgūt kontroli pār savu finansiālo situāciju. Tas savukārt nāk par labu sabiedrībai kopumā.

Kā Eiropas lielākajam kredītu pārvaldības pakalpojumu uzņēmumam mums ir liela atbildība par to, lai mūsu darbība būtu ētiska un ilgtspējīga. Ikdienā mēs sazināmies ar vairāk nekā 250 000 privātpersonu, kuras saskaras ar dažāda līmeņa parādsaistībām un dažādiem finansiāliem apstākļiem. Mums ir svarīgi respektēt un censties izprast katru individuālo situāciju. Mūs virza mūsu četras pamatvērtības - empātija, ētika, centība un risinājumi -, un mēs esam noteikuši stingras vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka Intrum darbinieki pret ikvienu izturas atbilstoši šīm vērtībām.

Šo centienu ietvaros mēs esam izstrādājuši detalizētu vadlīniju kopumu - Instrukciju par godprātīgu attieksmi pret debitoriem, kas tiek piemērota visā mūsu darbībā.  Tās pamatā ir 10 galvenie ētisku un atbildīgu parādu atgūšanas pakalpojumu principi. Šie ir stingri principi, kuriem, mūsuprāt, būtu jākļūst par mūsu nozares standartu.

10 ētiskas un saprātīgas parādu atgūšanas prakses principi

 

  1. Parādu atgūšanas pakalpojumi vienmēr jānodrošina saskaņā ar valsts tiesību aktiem, noteikumiem, regulatīvajām vadlīnijām, vietējā tirgus rīcību un prasībām.
  2. Parādu atgūšanas darbības ir jāveic godprātīgi un konfidenciāli, nodrošinot, ka jebkura informācija, ko sniedz personas, tiek respektēta un apstrādāta ar vislielāko rūpību.
  3. Parādu atgūšana ir jāveic ar pienācīgu rūpību, profesionālām prasmēm un centību.
  4. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam  ir jāizturas pret debitoriem - gan privātpersonām, gan uzņēmumiem - godīgi, ar cieņu un jāievēro viņu privātums.
  5. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina, lai debitoru izmaksas, pakalpojumu maksa un procentu likmes vienmēr būtu likumīgas, saprātīgas un samērīgas ar prasījumu.
  6. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir pienācīgi jāņem vērā debitoru informācijas vajadzības un jānodrošina, ka visi darbinieki, kuru pienākumos ietilpst saskarsme ar debitoriem, ir apmācīti sniegt informāciju skaidrā, godīgā un nemaldinošā veidā.
  7. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir atklāti, godīgi un ētiski jārisina interešu konflikti. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz interešu konfliktiem starp parādu atgūšanas speciālistu un debitoru.
  8. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jāvelta pienācīga uzmanība, lai nodrošinātu konsultāciju (valstīs, kurās ir atļauts sniegt konsultācijas) un lēmumu piemērotību debitoriem.
  9. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība debitoru aktīviem laikā, kad tie ir atbildīgi par tiem.
  10. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jāievēro papildu piesardzība attiecībā uz neaizsargātiem debitoriem. Par potenciālās neaizsargātības faktoriem var tikt atzīti debitora veselības stāvoklis, nopietni dzīves notikumi vai ierobežotas zināšanas par finanšu jautājumiem. Ar neaizsargātiem debitoriem jāstrādā īpaši apmācītiem darbiniekiem, un, ja tas ir piemēroti un iespējams, tie jānovirza atbalsta saņemšanai uz attiecīgām iestādēm.