Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Ētiska parādu atgūšana - rūpes par klientiem

Kā globāls uzņēmums Intrum saprot, kādu ietekmi mūsu darbs atstāj uz cilvēkiem un sabiedrību. Mums ir būtiska ētiska parādu atgūšanas prakse jo tā palīdz mūsu klientiem, viņu klientiem un mūsu darbiniekiem attīstīties.

Ētiska parādu atgūšana ir Intrum uzņēmējdarbības pamatā. Cilvēki var pilnvērtīgi darboties sabiedrībā tikai tad, ja viņi ir brīvi no rūpēm un spriedzes, ko rada problemātiski parādi. Iejūtīga, ātra un ētiska sadarbība ar parādniekiem paātrina viņu finansiālo rehabilitāciju, kā arī palīdz uzņēmumiem izdzīvot un attīstīties.

Godīga attieksme pret klientiem

Attiecībā uz debitoru apkalpošanu Intrum darbojas saskaņā ar desmit vispārējiem principiem, kas paredz godprātīgu attieksmi pret klientiem. Dažās valstīs šāda veida uzvedība ir nostiprināta tiesību aktos, taču Intrum cenšas nodrošināt labāko praksi visās valstīs, kurās darbojamies.

Vienmēr ir vērts ieguldīt apmācībā, procesos un sistēmās, lai nodrošinātu godprātīgu attieksmi pret klientiem. Tas ne tikai palīdz cilvēkiem, kas nonākuši parādsaistībās, bet arī motivē mūsu darbiniekus. Viņi zina, ka sniedz ieguldījumu ne tikai konkrēta debitora finansiālās rehabilitācijas uzlabošanā, bet arī palīdz atveseļot uzņēmumu naudas plūsmu un tādējādi dod ieguldījumu arī kopējas ekonomikas labā.
Ilva Valeika, Intrum ģenerāldirektore Baltijā

Nepārtraukta darbības uzlabošana

Vienmēr ir veidi, kā uzlabot un pilnveidot klientu pieredzi, un Intrum šajā darbā palīdz dažādi rīki. Klientu aptaujas sniedz svarīgu atgriezenisko saiti par mūsu klientu apkalpošanas praksi, un pāreja uz reāllaika patērētāju pieredzes aptaujām ļauj komandām nekavējoties pārbaudīt, vai klienti ir apmierināti.

Darbinieki ir arī zināšanu un ideju avots, un I.Valeika saka, ka tas tiek izmantots ļoti efektīvi. Bieži vien viņi vislabāk var ierosināt inovācijas, un viņi ir aizrautīgi attiecībā uz idejām, kas tiek pieņemtas to rezultātā.

"Iniciatīvas, ko mēs īstenojam, un procesi, ko ieviešam, lai palīdzētu patērētājiem un nodrošinātu godīgu attieksmi pret viņiem, var šķist apgrūtinoši, taču nešaubos, ka tas ir labākais veids, kā veikt uzņēmējdarbību," saka Intrum ģenerāldirektore Baltijā Ilva Valeika.

"Mūsu klienti paļaujas uz to, ka mēs parūpēsimies par viņu klientiem, no kuriem daudzi saskaras ar sarežģītām un stresa pilnām finanšu situācijām. Mēs zinām, ka viņi novērtē laiku un rūpību, ko mēs veltām ētiskai un ilgtspējīgai parādu atgūšanas pieejai."