Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Ilgtspēja ir Intrum uzņēmējdarbības pamatā

Ilgtspēja

Ilgtspēja ir Intrum uzņēmējdarbības pamatā. Mēs sekmējam cilvēku, uzņēmumu un sabiedrības ilgstpēju.

Intrum ilgtspējas centieni sakņojas mūsu mērķī - vadīt ceļu uz stabilu ekonomiku. Mēs to darām, palīdzot privātpersonām atbrīvoties no parādiem, sniedzot konsultācijas un atbalstu finanšu jautājumos un palīdzot uzņēmumiem saņemt samaksu par pārdotajām precēm un pakalpojumiem. Mūsu darbinieki ir daļa no mūsu lielā mērķa, un viņiem katru dienu ir svarīga loma finanšu ekosistēmā.

Kā vadošais spēlētājs kredītu pārvaldības jomā, mēs ikdienā sazināmies ar simtiem tūkstošu cilvēku, kas nonākuši parādsaistībās. Mūsu pienākums ir izturēties pret visiem ētiski, ar empātiju un cieņu, nosakot standartus mūsu nozarē.

“Mūsu ilgtspējas mērķi ir cieši saistīti ar Intrum biznesa stratēģiju un to, kā mēs radām pievienoto vērtību visām iesaistītajām pusēm.”

Andres Rubio, Intrum izpilddirektors un prezidents

Koncentrēšanās uz klientu pieredzi

Kredītu pārvaldība ir stratēģiska klientu pieredzes daļa. Mūsu ētiskā attieksme nozīmē, ka jūsu klienti ir drošās rokās.

Digitālie un klātienes risinājumi

Intrum ir datu un tehnoloģiju virzīts, uz klientu orientēts uzņēmums, kas ir vienkāršs, mērogojams, digitāls un organiski augošs.

Stabilas ekonomikas veicināšana

Mēs palīdzam nodrošināt, ka mūsu klienti saņem samaksu, savukārt viņu klientiem ir veselīga finanšu situācija, tādējādi abas puses var pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē.


Sāciet procesu, lai kļūtu par mūsu klientu

Mēs jūs atbalstām ceļā uz panākumiem