Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Parādu iegāde

Parādi, kurus esat norakstījis kā neatgūstamus, joprojām var būt vērtīgi. Mūsu portfeļu investīciju komanda specializējas ienākumus nenesošu aizdevumu pirkšanā visās aktīvu klasēs, sākot ar nenodrošinātiem parādiem līdz pat nekustamo īpašumu nodrošinātiem aizdevumiem. To var veikt līdztekus citiem pakalpojumiem, piemēram, parādu atgūšanai vai kā atsevišķu iespēju.

Pārdodot ienākumus nenesošus kredītus, uzlabojas jūsu uzņēmuma likviditāte, samazinās zaudējumi un tiek ietaupīts jūsu laiks. Mēs varam arī palīdzēt jūsu klientiem, piedāvājot viņiem individuālus maksājumu plānus, kas ļauj pakāpeniski laika gaitā atbrīvoties no parādiem.

Intrum pērk norakstītus parādus no visu veidu un lielumu uzņēmumiem, tostarp kredītiestādēm, privātiem un valsts uzņēmumiem, kā arī valsts iestādēm.

Ieguvumi no parādu pārdošanas:

Naudas plūsmas uzlabošanās

Resursu atbrīvošanās

Zaudējumu samazināšanās

Pieejami individuāli maksājumu plāni jūsu klientiem


Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi - Parādu iegāde | Intrum

Kā tas darbojas?

Izmaksas, kas rodas saziņā ar klientu, kurš nemaksā, bieži vien ir lielākas nekā pats konta atlikums. Intrum var nopirkt no jums parādu par procentuālu daļu no nominālvērtības. Cena tiek aprēķināta, pamatojoties uz portfeļa kopējo kvalitāti - mēs ņemam vērā parādu lietu skaitu, parādu vecumu un atlikumus, kā arī jau iekasēto naudu.

Mēs nekavējoties samaksājam jums un pēc tam, izmantojot savu pieredzi un tehnoloģijas pieprasām samaksu no atsevišķiem parādniekiem.

Kad es varu pārdot parādus?

Jebkurā laikā. Mēs pielāgojamies jūsu stratēģijai. Intrum pērk parādus visos kredīta dzīves cikla posmos, sākot no performējošiem kredītiem un parādiem, kuriem ir agrīni kavējumi, beidzot ar vecākiem vai pat norakstītiem parādiem . Jūs varat izlemt, kas jūsu uzņēmumam ir vispiemērotākais.

Kāda ir parādu pārdošanas ietekme uz klientiem?

Pārdošana parasti ir izdevīga jūsu klientiem, jo Intrum var piedāvāt individuālus maksājumu plānus, kas ir pielāgoti personas maksātspējai. Tas dod viņiem iespēju vieglāk atbrīvoties no parādsaistībām.

Empātiska un taisnīga attieksme pret debitoriem ir neatņemama mūsu uzņēmējdarbības sastāvdaļa, kā rezultātā ir maz maksājumu pārtraukumu un augsti apmierinātības rādītāji.

Kādus kredītus jūs pērkat?

Mēs labprāt izskatām visas aktīvu klases. Intrum ir plaša pieredze banku un finanšu pakalpojumu, kā arī nenodrošinātu komunālo pakalpojumu, telekomunikāciju, autotransporta līdzekļu, pasta sūtījumu un e-komercijas parādu jomā. Mēs arī iegādājamies ar nekustamo īpašumu nodrošinātus aizdevumus un citus nodrošinātus aktīvus visā Eiropā.

Vienreizēja pārdošana vai regulārā cesija?

Daudzi mūsu klienti vēlas ne tikai pārdot neiekasēto parādu portfeļus, bet arī vienoties par regulārās cesijas darījumiem, kas nozīmē, ka mēs piekrītam pastāvīgi pirkt parādu lietas, kolīdz tās sasniedz noteiktu posmu jūsu procesos (piemēram, jūsu klients kavē maksājumus konkrētu dienu skaitu). Tas sniedz jums pārliecību par ienākumiem, kā arī atbrīvo iekšējos resursus un laiku.

Intrum ģeogrāfiskais pārklājums visā Eiropā un spēja iegādāties parādus visās aktīvu klasēs nozīmē, ka mēs varam strukturēt darījumu, kas jums ir izdevīgs, vai nu pērkot ienākumus nenesošus aktīvus vai arī sniedzot citus pakalpojumus, piemēram, parādu atgūšanu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar kādu no mūsu pārdošanas vai investīciju komandas darbiniekiem.

Parādu pārdošana - atbrīvo kapitālu un uzlabo klientu apkalpošanu

Ienākumus nenesošo rēķinu un aizdevumu portfeļi iesldē kapitālu un var apgrūtināt ieguldījumus pamatdarbībā. Parādu portfeļu pārdošana ļauj jums koncentrēties uz izaugsmi un piedāvā jūsu klientiem iespēju finansiāli atveseļoties.

Lasīt vairāk>>

Sāciet procesu, lai kļūtu par mūsu klientu

Mēs jūs atbalstām ceļā uz panākumiem