Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Papildus tiesību aktiem - vairāk nekā tikai atbilstība

Atbilstība un ētiska attieksme pret klientiem ir Intrum iekasēšanas pieejas stūrakmeņi. Mēs veicam ievērojamus ieguldījumus tehnoloģijās, procesos un cilvēkresursos, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu klientiem un klientiem.

Mēs uzskatām, ka laba attieksme pret klientiem sniedzas tālāk par vienkāršu atbilstību tiesību aktiem. Mēs strādājam, lai nodrošinātu mūsu klientu klientiem vislabāko iespējamo pieredzi. Daži no iemesliem, kāpēc jums vajadzētu strādāt ar mums.

Debitoru pieredzes aptaujas

Mēs lūdzam debitoriem novērtēt mūsu klientu apkalpošanas speciālistu individuālo sniegumu, un tas ļauj mums pastāvīgi monitorēt debitoriem sniegto pakalpojumu līmeni, kā arī noteikt turpmākās iniciatīvas un uzlabojumus.

Zvanu kvalitātes analīze

Lai nodrošinātu  vienlīdz augsta līmeņa apkalpošanu visiem debitoriem, regulāri veicam zvanu kvalitātes analīzi. Tas sniedz būtisku pārliecību par to, ka zvani tiek apstrādāti atbilstoši mūsu standartiem un palīdz uzlabot darbinieku apmācības.

Digitālie risinājumi

Pasaulē, kurā aizvien pieaug pieprasījums pēc 24/7 digitālajiem risinājumiem, mūsu klientu portāls ļauj debitoriem veikt pašapkalpošanos. Klienti var apmaksāt savus parādus, aizpildīt pilnu ienākumu un izdevumu novērtējumu un iesniegt savai finanšu situācijai atbilstošus parādu atmaksas grafiku piedāvājumus.

Tiesību akti un atjauninājumi

Intrum visos līmeņos atbalsta un iestājas par godīgas attieksmes pret klientu (Treating Customers Fairly) principu. Mēs regulāri sekojam līdzi tiesību aktu jaunumiem, vietējai un starptautiskajai praksei, lai veicinātu labākās prakses ieviešanu uzņēmumā.

Šie rīki un procesi ļauj mums nodrošināt nemainīgi augstu klientu apkalpošanas līmeni.