Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

Kas ir laba parādu piedziņas prakse?

Laba parādu atgūšanas prakse prasa, lai pakalpojumu sniedzēji ievērotu tiesiskos standartus, kas noteikti tirgos, kuros tie darbojas. Intrum uzskata, ka ētiska pieeja ir vienīgais pareizais darbības veids.

Intrum vienmēr pārliecinās par to, ka mēs ievērojam labu parādu atgūšanas praksi un pret mūsu klientiem un viņu klientiem izturamies ētiski un godīgi. Papildus tiesību aktu un tirgus prasību ievērošanai mēs Intrum vadāmies arī pēc mūsu pamatvērtībām: empātija, ētika, centība un risinājumi. Vērtības ir mūsu identitātes pamatā un nosaka visus mūsu darba procesus.

Kāpēc laba parādu atgūšanas prakse ir svarīga?

Laba parādu atgūšana prakse palīdz nodrošināt, ka parāda piedziņas lietas izskatīšanas laikā gan pret mūsu klientiem, gan pret viņu klientiem tiek nodrošināta pienācīga attieksme. Piemēram, uz parādā esošo personu nedrīkst izdarīt nepamatotu spiedienu.

Intrum mēs ļoti labi apzināmies labas parādu atgūšanas prakses nozīmi, nodrošinot to, ka pret mūsu klientiem un viņu klientiem izturas ētiski un ar cieņu. Mēs iekasēsim parādus tikai pareizajā laikā un pareizajā veidā. Mēs nekad nemaldināsim un nedraudēsim. Mēs nesniegsim informāciju par parādu debitora darba devējam vai draugiem. Ir pareizi, ka uzņēmumi, kas neievēro labus standartus, tiek saukti pie atbildības.

Jūsu un jūsu klientu aizsardzība

Laba parādu atgūšanas prakse ne tikai aizsargā jūsu klientus, bet arī jūsu uzņēmumu. Uzņēmumā Intrum mēs rīkojamies ar jūsu parādu atgūšanas lietām tā, kā jūs vēlaties - mēs nepiedāvāsim norēķinus vai atlaides par parādiem bez jūsu piekrišanas.

Mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir jūs vadīt, izpētīt un konsultēt par parāda atgūšanas iespējamību un izmaksām, kas ar to būs saistītas. Ja parādniekam nav līdzekļu, lai atmaksātu parādu, mēs nodrošināsim, ka jums ir informācija un ka jūsu uzņēmums netērē laiku un naudu, meklējot neatgūstamus līdzekļus.

Mēs vēlamies mainīt situāciju

Parādu atgūšana ir svarīga veselīgas un ilgtspējīgas ekonomikas nodrošināšanas sastāvdaļa. Mēs, Intrum, vēlamies mainīt situāciju uzņēmumu, cilvēku un sabiedrības labā, palīdzot samazināt bankrotu skaitu, nodrošināt darbavietas un novērst turpmākus parādus.

Mūsu vadošā pozīcija tirgū dod mums unikālu iespēju virzīt visas nozares attīstību ētiskā virzienā.

Mēs vienmēr cenšamies būt uzticams partneris, kas bauda savstarpēju cieņu starp mums un mūsu klientiem. Mēs zinām, ka jūsu attiecības ar klientiem ir svarīgas. Ar empātisku un cieņpilnu dialogu mēs nodrošinām viņiem taisnīgu attieksmi un pozitīvu pieredzi, lai parādu atgūšanas process būtu ne tikai efektīvs, bet arī labvēlīgs jūsu turpmākajām attiecībām.