Publicēts ikgadējais European Consumer Payment Report 2022.

Uzzināt vairāk ›

3 faktori, kas ietekmē kredītrisku

Vai jūsu uzņēmums piedāvā kredītus citiem uzņēmumiem vai privātpersonām? Tad jums jāzina, kā šie riska faktori var ietekmēt jūsu uzņēmuma kredītrisku.

Kredītrisks ir risks, kas saistīts ar kredīta piešķiršanu citai pusei. Piemēram, ja jūs pārdodat preci uz kredīta, piedāvājot rēķinu vai daļēju maksājumu, vai aizdodat naudu. Kredītriska pieaugums var ietekmēt jūsu uzņēmumu vairākos veidos: 

  • laiks, kas nepieciešams, lai samaksātu: klienti  ilgstoši nenorēķinās, liekot jums nosegt maksājumu plaisu starp preces vai pakalpojuma pārdošanu un samaksas saņemšanu;
  • palielinās risks, ka nauda vispār netiks samaksāta;
  • kredītriska izmaiņas var izraisīt lielāku parādu norakstīšanas līmeni, neraugoties uz to, ka ekonomika turpina augt.
Daudzi uzņēmumi neapzinās, ka kredītrisks var palielināties pat tad, ja ekonomika aug.
Ilva Valeika, Intrum ģenerāldirektore Baltijā

Par laimi, ir vairāki makroekonomiskie mainīgie lielumi, kas sniedz norādes par to, kā kredītrisks var augt jūsu uzņēmumam.

Riska novērtējums - parādu piedziņa

Parādu atgūšana starp uzņēmumiem atspoguļo saistību neizpildes līmeni kopumā un sniedz norādi par to, cik stabilas ir uzņēmumu finanses. Tā ir noderīga informācija riska novērtēšanai jūsu uzņēmumā.

Lai aprēķinātu saistību neizpildes līmeni, jāaplūko kopējā parādu atgūšana starp uzņēmumiem, to uzņēmumu īpatsvars, kurās ir iekasēti parādi, un vidējā iekasētā parādu summa uz vienu uzņēmumu.
Ilva Valeika, Intrum ģenerāldirektore Baltijā

Ja tās proporcionāli pieaug, tad riska koncentrācija palielinās.

Darījumu apjoms ekonomikā

Īstermiņā vissvarīgākais faktors, kas nosaka parādu iekasēšanas pieaugumu, ir darījumu skaits ekonomikā. Pieaugošais pieprasījums no mājsaimniecību puses rada lielāku pieprasījumu starp uzņēmumiem. Tas savukārt izraisa darījumu skaita pieaugumu.

Ja nemainīsies to uzņēmumu īpatsvars, kuri nepilda saistības, tad, palielinoties finanšu darījumu apjomam, palielināsies arī saistību neizpildes apjoms. Kredītrisks, t.i., saistību neizpildes varbūtība, nemainās.

Tomēr, ja uzņēmumu savstarpējo darījumu pieaugums izlīdzinās, tas var ietekmēt piekļuvi naudai un tādējādi arī atsevišķu uzņēmumu likviditāti. Rezultātā parādu piedziņas lietu risināšana var prasīt ilgāku laiku, un tādējādi kredītrisks palielinās.

Mājsaimniecību pieprasījums

Uzņēmumu spēja pelnīt ir atkarīga no mājsaimniecību, t.i., patērētāju, pieprasījuma. Un šis pieprasījums lielā mērā ir atkarīgs no viņu rīcībā esošajiem ienākumiem - naudai, kas paliek pāri pēc tam, kad patērētāji ir seguši savas fiksētās izmaksas.

Pieejamos ienākumus ietekmē vairāki faktori, t.sk:

  • Aizņēmumu likmes: Ja procentu likmes pieaug, patērētāju rīcībā esošie ienākumi samazinās. Tas var ietekmēt gan mājokļu cenas, gan pieprasījumu pēc citām precēm.  

  • Algas: Ja algas stagnācija kombinējas ar augstākām aizņēmumu likmēm, tas samazina patērētāju rīcībā esošos ienākumus.

  • Parāda līmenis: augsts parāda līmenis palielina neaizsargātību pret aizņemšanās likmju kāpumu. Tāpēc, lai aprēķinātu kredītrisku un novērtētu, kam piešķirt kredītu, svarīgi aplūkot parāda un ienākumu attiecību.

 

Vai jūs zināt, kā segmentēt savu klientu bāzi, lai saprastu, kuriem klientiem piešķirt kredītu un kuriem ne? Mēs varam palīdzēt.

Intrum mēs zinām, kā palīdzēt saviem klientiem savlaicīgi saņemt samaksu. Mūsu ģeogrāfiskais pārklājums un pieredze apvienojumā ar pakalpojumu klāstu visos kreditēšanas dzīves cikla posmos nostāda mūs ideālā pozīcijā, lai palīdzētu jums uzlabot kredītu pārvaldību, vienlaikus aizsargājot jūsu uzņēmuma reputāciju.

Mūsu lieliskā klientu apkalpošana nozīmē, ka varat būt mierīgi, zinot, ka mēs rūpējamies par jūsu naudas plūsmu un jūsu klientiem.