Publicēts Eiropas patērētāju maksājumu ziņojuma Covid-19 speciālizlaidums. Uzzini vairāk, kā krīze ietekmējusi Eiropas iedzīvotāju labklājību.